Billelar.dk

a personal web site about art, literature and travels

  Here you are: Home - Dansk Bibliotekshistorie

Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen: "Dansk Bibliotekshistorie 1-2"DanskBiblHist
DanskBibl2
Bind 1. Biblioteker for de få. Tiden før 1920
Volume 1. Libraries for the few. Until 1920
Bind 1. Biblioteker for alle. Tiden efter 1920
Volume 2. Libraries for everybody. After 1920Det skrev anmelderne
  • Jes Stein Pedersen, Politiken: Dansk Bibliotekshistorie udfylder et hul. Næste gang jeg besøger mit folkebibliotek, vil jeg minde mig selv om alle dem, der gik forud.
  • Poul Duedahl, Weekendavisen: Det sprænglærde, gennemillustrerede og billedskønne bogværk vidner også om, at der trods alt er masser af læselyst tilbage, og skulle man få lyst til at kaste sig over det, så rummer det snart sagt alt, hvad der er værd at vide om bibliotekernes omskiftelige verden."
  • Jette Holmgaard Greibe, Litteratursiden: Et meget imponerende og nærmest udtømmende tværfagligt tobindsværk afdækker bibliotekernes historie fra middelalderen til nutiden for de danske biblioteker.”
  • Kerstin Rydbeck, Biblioteksbladet: "Dansk bibliotekshistorie är utan tvekan ett mycket imponerande verk (...) boken utgör en guldgruva för studerande och för alla nordiska forskare med fokus på bibliotekens historia och verksamhet idag.
  • Peter Vodosek, BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis: Das Werk soll nicht nur Wissenschaftler und Studierende ansprechen, sondern alle, die sich für die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Hintergründe in ihrer ganzen Vielfalt interessieren. Ein reiches Bildmaterial soll den Text erweitern und vertiefen.


 

Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen: "Dansk Bibliotekshistorie 1-2", 2021. Aarhus Universitetsforlag. 790 sider. 2 bind. Medforfattere: Christian Kaaber, Jesper Vestermark Køber og Jesper Lundsby Skov.

 

Dansk Bibliotekshistorie fortæller i to bind de danske bibliotekers historie i deres mangfoldighed. Den dækker udviklingen fra middelalderens samlinger af håndskrifter til den digitale tidsalder med nye udfordringer til alle biblioteker og informationscentre.


Værket begynder sin næsten tusinde år lange fortælling i middelalderen med biblioteker i kirker og klostre, der var forbeholdt præster og skriftkloge munke som historikeren Saxo, der i 1200-tallet benyttede biskop Absalons bibliotek til at skrive sin Danmarkskrønike.. Bind 1 fortæller om fremvæksten af de første folkebiblioteker og slutter med optakten til den første danske bibliotekslov i 1920 med visionen om biblioteker i by og på land med adgang for alle.


Bind 2 har som udgangspunkt biblioteksloven fra 1920, der åbnede mulighed for statslig støtte til kommuner med biblioteker med oplysende formål. Værket fortæller om opbygningen af de biblioteker, som vi kender i dag. Det afrundes med debatten om bibliotekernes fremtidige muligheder og ændrede vilkår i det 21. århundrede domineret af sociale medier, nem adgang til information via nettet, ændrede udlånsmønstre, stigende besøgstal og øgede kulturelle aktiviteter.


Nan Dahlkild er lektor ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Steen Bille Larsen er tidligere nationalbibliotekar og vicedirektør ved Det Kongelige BibliotekNan Dahlkild og Steen Bille Larsen: "Dansk Bibliotekshistorie 1-2", 2021. Aarhus Universitetsforlag. 790 sider. 2 bind. Medforfattere: Christian Kaaber, Jesper Vestermark Køber og Jesper Lundsby Skov.


Dansk Bibliotekshistorie (Danish Libray History) tells in two volumes the history Danish libraries in their diversity. It covers the development from medieval manuscript collections to the digital age with new challenges for all libraries and information centres. The work begins its almost thousand-year-long narrative in the Middle Ages with libraries in churches and monasteries that were reserved for priests and learned monks such as the historian Saxo, who in the 13th century used Bishop Absalon's library to write his Chronicle of Denmark. Volume 1 tells also the rise of the first public libraries ending with the prelude to the first Danish Library Law in 1920 with the vision of libraries in towns and all over the countryside with access for all citizens.

Volume 2 has as its starting point The Library Act from 1920, which opened up the possibility for state support all municipalities with libraries with educational purposes. The work tells about the building of the structure of the libraries as we know today. The volume concludes with the present debate about the libraries' future possibilities and changed conditions in the 21st century dominated by social media, easy access to information via the internet, changed lending patterns, increasing visitor numbers and increased cultural activities.

Nan Dahlkild is associate professor at the Department of Communication at the University of Copenhagen. Steen Bille Larsen is former national librarian and deputy director at the Royal LibraryErrata

www.billelar.dk - Mailto: sbl@billelar.dk